Печат

Папата: Третата световна война вече е обявена

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Блокирането на руските медии е чиста проба безумие, заяви Ноам Чомски

Тре­тата све­товна война днес вече е обявена. Това заяви пред жур­на­ли­сти Папа Франциск. „Това трябва да ни застави да се зами­слим. Какво става с чове­че­ството, което само за едно сто­ле­тие е прежи­вяло три све­товни войни? Това е бед­ствие. В Украйна конфликтът е съз­да­ден от външни сили, а вината на укра­инците е, че им се под­да­доха и че не

Печат

Зеленски щял да си връща Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ако ВСУ атакува полуострова, руските военни ще атакуват центъра за вземане на решения в Киев

В поред­ното си видео­обръще­ние укра­ин­ският пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски обеща да „върне кон­трола” над Крим, Дон­бас, част от осво­бо­де­ната Хар­ков­ска област и реги­о­ните в южна Украйна — Хер­сон­ска и Запо­рожка област. „Дали пък този човек е загу­бил чувство

Печат

Американски наемници са пленени край Харков

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Двама бивши аме­ри­кан­ски воен­но­служещи са пле­нени по време на боеве с рус­ките войски в Украйна, съобщава „Телеграф”. По данни на изда­ни­ето 39-​годишният Алек­сандър Дрюке и бившият мор­ски пехо­ти­нец, 27-​годишният Анди Хюн са били доб­ро­волци във Въоръже­ните сили на Украйна и са пле­нени на хар­ков­ското направ­ле­ние. Дрюке е родом от Тас­ка­лус в Алабама

Печат

Русия, Украйна и Турция създадоха канал за връзка за износа на зърно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия, Украйна и Турция съз­да­доха канал за спешна кому­ни­кация чрез мини­стер­ствата на отбра­ната относно износа на зърно от укра­ин­ските при­ста­нища, съобщи в сряда тур­ският теле­ви­зи­о­нен канал TRT. Трите страни ще назна­чат свои пред­ста­ви­тели с чин гене­рали, които да извършват рабо­тата на този канал. Твърди се, че с негова помощ въпро­сите по

Печат

Цивилни, избягали от "Азот", разказаха за чуждестранните наемници

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В хими­че­ския завод „Азот” в Севе­ро­до­нецк, който е под кон­трола на укра­ин­ските бойци, има много чуж­де­странни наем­ници. Това съобщиха за РИА Ново­сти мирни граж­дани, успели да избягат от бом­бо­убежището на предприятието.

Анна и снаха й Алина с децата си се укри­вали в под­земи­ето близо до т. нар. втори вход на „Азот” два месеца (от 5 април), след като