Печат

Путин присвои званието Герой на Русия на Олга Качура посмъртно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин при­свои зва­ни­ето Герой на Русия посмъртно на гвар­дейския пол­ков­ник Олга Качура, която команд­ваше арти­ле­рийски раке­тен диви­зион на Народ­ната милиция на Донец­ката народна репуб­лика, съобщиха в Телеграм канала на Кремъл в четвъртък. Висшата награда е за мъже­ство и геро­изъм, про­явени при изпъл­не­ние на воин­ския дълг, се казва в съобще­ни­ето. На сайта на Кремъл беше пуб­ли­ку­ван и съо­т­вет­ният указ. През април 2014 г. Качура огла­вява реак­тивно арти­ле­рийско под­раз­де­ле­ние в Донец­ката народна репуб­лика. В него­вия състав вли­зат 140 воен­но­служещи, сред които и моби­ли­зи­рани срочнослужещи.