Печат

Почина Владимир Коренев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 5 яну­ари бе погре­бан на Вве­ден­ското гро­бище в Москва арти­стът Вла­ди­мир Коре­нев. Той почина на 2 яну­ари на 80 години от коро­на­ви­рус. Прощал­ната цере­мо­ния с арти­ста запе­ча­тал се в паметта на мили­они хора като неза­бра­ви­мия Човек-​амфибия от едно­имен­ния филм, се състоя в елек­тро­те­атъра „Ста­ни­слав­ски”, където Коро­нев работи почти 60 години. Много арти­сти, при­я­тели и почи­та­тели на актьора си взеха последно сбогом.

Вла­ди­мир Коре­нев е роден на 20 юни 1940 година. Завършил е ГИТИС. Като сту­дент четвърти курс го канят за глав­ната роля във филма на режисьора Вла­ди­мир Чебо­тарьов „Човекът-​амбифия”. След изли­за­нето на екран на филма, който става лидер по про­жекции през 1962 г., Коре­нев се пре­връща в знаме­ни­тост в цялата стана. Арти­стът е изиграл повече от 30 роли в киното и десетки роли в театъра.