Печат

Путин: Външна намеса в Беларус е недопустима

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Европейските лидери се наредиха на опашка за разговор с руския държавен глава

Във втор­ник пре­зи­дентът на Русия Вла­ди­мир Путин обсъди по теле­фона поли­ти­че­с­ката криза в Бела­рус с френ­ския си колега Ема­нюел Мак­рон и с пре­зи­дента на Европе­йския съвет Шарл Мишел. Ден преди това на същата тема се състоя разго­вор с канц­лера на Герма­ния Ангела Меркел.

Прес­служ­бата на Кремъл съобщи, че бесе­дата с Мак­рон се е

Печат

Норвегия гони руски дипломат

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Мини­стер­ството на външ­ните работи на Нор­вегия е решило да изгони от стра­ната руски дипло­мат, съобщава РИА „Ново­сти”, като се позо­вава на пред­ста­ви­тел на нор­веж­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство. Уточ­нява се, че това е свър­зано с шпи­он­ски скандал.

От мини­стер­ството доба­вят, че рус­на­кът, чието име не се посочва, е рабо­тил в търгов­ския отдел на

Печат

Убитият в Сирия генерал е ръководил освобождението на Палмира

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Заги­на­лият в Сирия в резул­тат на взрив на радио­управ­ля­ема бомба руски гене­рал Вяче­слав Глад­ких е участвал в един от най-​значимите епи­зоди на сирийския конфликт — осво­бож­да­ва­нето на Палмира, съобщиха от Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили на Русия. Спо­ред данни на агенция „Царьград” гене­ралът е бил непо­сред­ствен участ­ник в раз­ра­бот­ва­нето на

Печат

Руски бойни кораби охраняват "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Кораби от рус­кия Воен­номор­ски флот са били при­ну­дени да съпро­вож­дат мор­ските съдове, които участват в стро­и­тел­ството на „Севе­рен поток-​2″ от Далеч­ния изток до Бал­тийско море заради риск от про­во­кации, заяви пред „Интерфакс” заместник-​председателят на Съвета за сигур­ност на Русия Михаил Попов.

В рам­ките на стро­и­тел­ството на газопровода