Печат

Преди 210 г. руският император Александър I победоносно влиза в превзетия Париж

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Само за 15 минути Орлов съставя акта за капитулация

На 31 март 1814 г. рус­ката и прус­ката гвар­дия начело с рус­кия импе­ра­тор Алек­сандър І три­умфално вли­зат във френ­ската сто­лица, посрещ­нати от хиляди парижани. Само година и поло­вина преди това Напо­леон завзема опраз­не­ната Москва и губи арми­ята си в обрат­ния път, но тогава той и в най-​лошите си кошмари не е съну­вал какво тепърва ще му се случи.

Предистория

В