Печат

Ще произвеждат водород на най-големия руски остров

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Наука

Завод за про­из­вод­ство на водо­род на най-​големия руски ост­ров Саха­лин ще бъде построен до 2024 година, а през 2025 г. ще започ­нат първите доставки за износ на този вид гориво. Това обяви пре­зи­дентът на компа­ни­ята „Руса­том Овер­сиз” Антон Моск­вин, цити­ран от interfax​-russia​.ru.

Пла­ни­раме про­из­вод­ство на водо­род с голям капаци­тет в Саха­лин. На първа фаза се пре­дви­ждат 30 000 тона годишно, а през след­ващите години до 2030 г. — до 100